M106 (RGB + Luminancja)

M106 (RGB + Luminancja)

Galaktyka M106 w palecie RGB + Luminancja.

M106 RGB + Luminancja

M106 Luminancja

Szczegóły zdjęcia:

Kamera: ASI 1600MM-PRO (-10°C)
Teleskop: SW80ED (510mm/F6)
Montaż: iOptron CEM40 (guiding)
Skala: 1,54"/px

 Red: 330 x 1min (5.5h)
 Green: 420 x 1min (7h)
 Blue: 420 x 1min (7h)
 Lum: 550 x 2min (18h)
Total: 37.5h

 11/12/13/14 Marca 2022
 Pixinsight, Photoshop, Voyager
 Astrokanciapa