NGC 6992

NGC 6992 "Wschodni Welon"

Kombinacja wodoru, tlenu oraz RGB. Tutaj wersja z większego teleskopu NGC 6995 “Nietoperz”

Pozycja" Pozycja

Szczegóły zdjęcia:

Kamera: ASI 1600MM-PRO (-15°C)
Teleskop: SW80ED (510mm/F6)
Montaż: iOptron CEM40 (guiding)
Skala: 1,54"/px

 Red: 60 x 1min (1h)
 Green: 60 x 1min (1h)
 Blue: 60 x 1min (1h)
 Oxygen: 125 x 5min (10h)
 Hydrogen: 125 x 5min (10h)
Total: 23h

 Sierpień 2022
 Pixinsight, Voyager
 Astrokanciapa