Sh2-188

Sh2-188

Pozycja Pozycja

Szczegóły zdjęcia:


 Kamera: ASI 533MM-PRO (-15°C)
 Teleskop: Orion Optics CT8 200/900
 Montaż: iOptron CEM40 (guiding)
 Skala: 0,88"/px

 Hydrogen: 350 x 5min (29h)
Total: 29h

RGB:
 Red: 80 x 2min (~2.5h)
 Green: 60 x 2min (2h)
 Blue: 50 x 2min (~1.5h)
Total: 6h

Ha + RGB = 35h

 Wrzesień 2023
 PixInsight, Voyager
 Astrokanciapa